Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Chinh phục hạnh phúc

Tác giả: Bertrand Russell

Số lượng còn: 1


Chinh phục hạnh phúc

Tác giả: Bertrand Russell

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Bertrand Russell nhờ không ve vãn cuộc sống mà sống thực sự, sống mãnh liệt, sống hăng say, sống chẳng riêng cho ông mà cho tất cả nhân loại, nên được thế giới ngưỡng mộ là “triết gia nhân bản vĩ đại nhất của thế kỉ”. Tiểu sử của ông, tôi đã chép riêng trong một cuốn, sẽ xuất bản sau cuốn này, cho nên ở đây tôi chỉ xin giới thiệu quan niệm của ông về hạnh phúc.

--- Trích Tựa (của dịch giả) ---