Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Trường Sơn - Con đường huyền thoại

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 2


Trường Sơn - Con đường huyền thoại

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Cách nay 50 năm, thực hiện Nghị quyết 15BCH Trung ương Đảng khóa II, Bộ Chính trịđã quyết định mở đường vượt Trường Sơn, lậphành lang lưu thông chiến lược chi viện chochiến trường miền Nam. Những người đượcgiao trọng trách thành lập “Đoàn công tácquân sự đặc biệt” này đã chọn ngày 19- 5,ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làmngày thành lập đoàn.