Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Một số vấn đề về quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Ths. Vũ Quang Đản (chủ biên)

Số lượng còn: 1


Một số vấn đề về quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Ths. Vũ Quang Đản (chủ biên)

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Trong hoàn cảnh phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là một xu thế lớn, phản ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan đang lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia.Đất nước ta đang trong xu thế chung đó của thời đại. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Chúng ta đang chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đảm bảo độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa.Để nhận thức rõ hơn tính phức tạp, đa dạng và nhiều chiều của tình hình thế giới hiện nay. Những quan điểm khác nhau về thời đại, những khó khăn và thành tựu trong quá trình đổi mới của các nước xã hội chủ nghĩa, cuộc đấu tranh trong việc chọn đường phát triển của các nước độc lập dân tộc, những vấn đề trong khu vực Đông Nam Á, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ngay trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đặc biệt là đường lối đối ngoại đổi mới và hội nhập của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay…Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: “Một số vấn đề về quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay” bao gồm các nội dung như sau:- Thời đại ngày nay- Chủ nghĩa xã hội hiện thực- Cải cách ở Trung Quốc- Các nước đang phát triển - Chủ nghĩa tư bản hiện đại- Châu Á - Thái Bình Dương, xu hướng hòa bình ổn định.- Đông Nam Á, giai đoạn hợp tác và phát triển- Trào lưu Xã hội - Dân chủ hiện đại- Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.- Đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.Trong quá trình thực hiện cuốn sách này, tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế và khiếm khuyết. Rất mong được bạn đọc đóng góp ý kiến để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.Xin trân trọng cảm ơn.