Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Learning to be a good friend-A guidebook for kids - Học làm bạn tốt - Cẩm nang cho bé (song ngữ Anh -Việt)

Tác giả: Christine A.Adams

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

  Trẻ em nào cũng cần có bạn. Song không phải trẻ em nào bẩm sinh cũng có những kĩ năng xã hội tinh tế, nên trẻ cần học cách kết bạn, chọn bạn một cách khôn khéo và giữ được những người bạn tốt.

Quyển sách Học làm bạn tốt sẽ chỉ cho trẻ cách bồi dưỡng tình bạn. Sách bàn đến những hành vi giúp thăng hoa tình bạn cũng như những hành vi khiến bạn bè rời xa mình. Sách giúp chỉ ra những khó khăn không ngờ tới khi bị bạn bè  cùng lứa áp lực và những gì trẻ cần làm khi không thể kết bạn hay khi mất đi người bạn thân nhất.

Hãy là một người bạn biết quan tâm  với con trẻ của bạn... hãy cùng trẻ ngồi xuống chia sẻ quyển sách này!