Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập - Ho Chi Minh City development and integration 2014 ( Song ngữ Anh-Việt)

Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Cuốn sách gồm nhiều hình ảnh và bài viết, chia làm hai phần: Phần 1, giới thiệu tổng quan về Thành phố Hồ Chí Minh: hình ảnh danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, văn hóa, con người, cơ sở hạ tầng; Hoạt động đối ngoại và xúc tiến hợp tác đầu tư của Thành phố và các nước. Phần 2, là phần tự giới thiệu về đất nước, con người, bản sắc văn hóa của các nước có quan hệ ngoại giao, hợp tác đầu tư với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.