Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Thi hóa kinh lăng nghiêm

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Khơi lò trầm thanh tịnh
Ngâm dòng thơ cúng dường
Hào quang mười phương Phật
Tỏa ánh kinh hiền lương
Nguyện ba thời cõi pháp
Tuyên lưu giải thoát hương
Giờ Đại đồng Di Lặc
Quan Âm - Thánh Thủy đường
Thơ Lăng Nghiêm đệ tử
Đất Việt thắp mười phương
NAM MÔ VƯƠNG VÂN CÁI
BỒ TÁT MAHATÁT