Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Kỷ yếu hội thảo khai thác tài nguyên số trong thư viện thực trạng - công nghệ - giải pháp

Tác giả: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu