Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử thế giới ( Tập 4)

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê - Thiên Giang

Số lượng còn: 4


Lịch sử thế giới ( Tập 4)

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê - Thiên Giang

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Trong thời Thượng cổ và Trung cổ, Đông và Tây sống gần như cách biệt hẳn nhau. Qua thời Cận đại, nhờ những thám hiểm, người Âu tìm được châu Mĩ rồi đi vòng quanh trái đất, và Đông với Tây tiếp xúc nhau thường hơn.

Trong khi phương Đông vẫn tiến triển theo nếp cũ, xã hội và kinh tế không thay đổi gì mấy thì tại châu Âu, xảy ra nhiều biến chuyển.

Nhiều quốc gia thành lập, thống nhứt rồi hùng cường lên. Pháp tranh giành ảnh hưởng với Áo, và thuộc địa với Anh, Nga, Thổ mỗi nước hùng cứ một khu. Chế độ quân chủ chuyên chế phát đạt đến cực điểm mà Giáo hội thì suy lần, chia làm hai ba phe, chiến tranh tàn khốc với nhau.

Đồng thời nhờ thương mãi và kĩ nghệ phát triển, các thành thị hóa ra những nơi tụ họp quan trọng và giai cấp thị dân mỗi ngày một mạnh, muốn vươn lên để tranh quyền sống với giai cấp quí tộc và giáo hội.

Trong thời Hiện đại, giai cấp đó gây nhiều cuộc cách mạng ở Âu châu, lật đổ hai giai cấp trên để nắm quyền binh rồi do chính sách đế quốc của họ mà ảnh hưởng lớn đến khắp thế giới, làm cho Đông Tây xung đột nhau, rút cục phương Đông Âu hóa để cường thịnh lên và chống lại kẻ đã thắng mình. Nhưng một giai cấp khác, giai cấp vô sản đương nhoi lên và cũng tranh đấu để đòi quyền sống như giai cấp thị dân trong các thế kỉ trước.

--- Trích Lời mở đầu ---