Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Một trăm truyện tích nhân duyên (Soạn tập Bách Duyên Kinh)

Tác giả: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu