Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài đao Bạt thảo tầm xà

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Bài đao Bạt thảo tầm xà

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Rắn là loài vật rất nguy hiểm, thường ẩn mình trong các bụi rậm. Muốn trừ rắn, trước hết phải dọn sạch cỏ cây. Bài độc đao “BẠT THẢO TẦM XÀ” nghĩa là phát cỏ để tìm rắn, tức quyết trừ kẻ ác cho đến tận cùng.

Nội dung bài đao gồm toàn những động tác hiểm với mức sát thủ cao mà bất cứ đối phương nào, nếu không cẩn thận, cũng đều có thể bị nguy hại trong nháy mắt.