Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài quyền Sư Tử Hí Cầu

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Bài quyền Sư Tử Hí Cầu

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Các bậc tiền nhân của chúng ta, đặc biệt những người sống nơi thâm sơn cùng cốc, đã có nhiều thì giờ nhàn rỗi, cũng như rất nhiều dịp may, để tiếp xúc và quan sát những con vật khá khôn ngoan ở xung quanh, như rắn, khỉ, cọp và sư tử v.v...

Họ đã từng hiểu biết về đời sống của chúng, nhất là lúc chúng đang chiến đấu chống kẻ thù, để rút ra những bài học khá hay ho cho chính bản thân mình.

Như ở bài “SƯ TỬ GIỠN BANH” trong tập sách nhỏ này chẳng hạn, là một lối bắt chước điệu bộ của con sư tử, trong lúc nó đang đùa giỡn với con mồi, hoặc một vật chi tròn tròn ở trước mắt nó.