Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài quyền Thiết Hổ Ly Sơn

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Bài quyền Thiết Hổ Ly Sơn

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Nói đến cọp là ai cũng giật mình kinh sợ vì sự dữ dằn và mạnh bạo của nó. Bởi thế muốn diệt bạo tàn, tiền nhân của chúng ta đã phải sử dụng đến những đòn thế hết sức độc hiểm chẳng khác nào hổ dữ.

Bài quyền THIẾT HỔ LY SƠN diễn tả thật đầy đủ những điệu bộ của một vị “chúa sơn lâm”. Nếu ta đánh cho thật đúng kỹ thuật bài quyền như người xưa đã truyền lại thì chẳng khác nào một con cọp đang xuất hiện trước mặt mọi người.

Đây là một trong những bài quyền cao cấp của THIẾU LÂM NAM PHÁI LA PHÙ SƠN, mà người thiếu công lực sẽ không bao giờ diễn tả hết ý nghĩa của nó. Dầu vậy, nếu chúng ta cố gắng không ngừng trong việc luyện tập thì chắc chắn sẽ thành công.