Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài Trường Côn Tiên Tử Phá Trận

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Bài Trường Côn Tiên Tử Phá Trận

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Côn là một binh khí rất lợi hại mà người xưa đã dùng để chiến đấu chống kẻ ác. Nó cũng có nhiều bài bản, như quyền thuật, để chúng ta tập luyện.

Bài trường côn TIÊN TỬ PHÁ TRẬN là một trong những bài côn nổi tiếng của cha ông chúng ta còn lại. Nó bao gồm những động tác rất căn bản để đi sâu vào côn thuật.

Bởi thế, nếu thuần thục bài TIÊN TỬ PHÁ TRẬN, ắt chúng ta sẽ thấy tất cả những bài côn khác không còn khó khăn nữa.