Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (1997-2015)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu