Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Cần Thạnh anh hùng (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ

Số lượng còn: 3


Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Cần Thạnh anh hùng (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Thực hiện Thông tri số 37 -TTr/HU ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Huyện ủy Cần Giờ về tổ chức biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Cần Thạnh đã chỉ đạo biên soạn cuốn “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Cần Thạnh anh hùng (1930-2005)” nhằm ghi lại những sự kiện quan trọng của lịch sử, những năm tháng đấu tranh sôi nổi, hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và những nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ để xây dựng và phát triển kinh tế ở Cần Thạnh từ năm 1975 đến nay. Tập sách thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã không ngại gian khổ, hy sinh dâng hiến cả tuổi thanh xuân và xương máu của mình vì độc lập, tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn cách mạng nhằm khơi dậy, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp phục vụ cho công cuộc xây dựng quê hương hôm nay và mai sau.