Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ xã Chánh Phú Hòa (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Chánh Phú Hòa huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 3


Lịch sử Đảng bộ xã Chánh Phú Hòa (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Chánh Phú Hòa huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Trải qua hai thời kỳ kháng chiến, Chánh Phú Hòa gắn liền với những địa danh đã đi vào lịch sử như Bông Trang, Nhà Đỏ, Xóm Ruộng, Lò Chén, Bến Đồn, Cây Ghe… Xã có vị trí chiến lược quan trọng đó là nằm giữa hai căn cứ lớn: chiến khu Đ và chiến khu Long Nguyên. Do vị trí như vậy nên Chánh Phú Hòa có nhiệm vụ quan trọng trong việc tiếp tế, tải thương cho hai chiến khu này. Trong các chiến dịch lớn người dân Chánh Phú Hòa hăng hái, hiên ngang, mưu trí tham gia trong các đoàn dân công liên xã làm nhiệm vụ tiếp lương, tải đạn và chuyển thương. Đã có biết bao người con ưu tú của Chánh Phú Hòa ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc. Chị Đoàn Thị Liên là một người tiêu biểu như vậy, một biểu tượng tuyệt vời của trí thông minh và lòng dũng cảm, ngày nay tên tuổi của chị mãi mãi gắn liền với quê hương làng xóm, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.