Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình quản lý đơn hàng ngành may

Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương (Chủ biên) - KS. Tạ Thị Ngọc Dung - ThS. Phạm Thị Hà

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu