Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Hiệp Bình Chánh (1997 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức

Số lượng còn: 2


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Hiệp Bình Chánh (1997 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Hiệp Bình Chánh gắn liền với lịch sử truyền thống huyện Thủ Đức, Sài Gòn – Gia Định. Trải qua tiến trình hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân phường Hiệp Bình Chánh luôn nêu cao truyền thống đấu tranh cách mạng “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975 và cùng cả nước bước vào xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu. Nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thủ Đức đã tiến hành tổ chức biên soạn cuốn “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Hiệp Bình Chánh (1997 – 2010)”.