Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Ca Văn Thỉnh Tổng tập

Tác giả: Ca Văn Thỉnh

Số lượng còn: 0


Ca Văn Thỉnh Tổng tập

Tác giả: Ca Văn Thỉnh

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Ca Văn Thỉnh là một nhà sử học Việt Nam hàng đầu kể từ năm 1959 và ông là nhà Nam bộ học đầu tiên của Việt Nam. Ca Văn Thỉnh là một nhà sử học chuyên về Nam bộ ngang tầm với Trần Huy Liệu và Trần Văn Giàu” - đó là khẳng định của GS Mạc Đường (nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội TP.HCM nay là Viện khoa học Xã hội Vùng Nam bộ) khi nói về GS Ca Văn Thỉnh (1902-1987). Tổng tập Ca Văn Thỉnh là một tập hợp các tác phẩm của nhà sử học đồng thời cũng là nhà Nam Bộ học hàng đầu Việt Nam là cố Giáo sư Ca Văn Thỉnh, một cuốn sách bao gồm nhiều tư liệu lịch sử quý giá, đặc biệt là những tư liệu về văn hóa, văn học và khảo cổ của vùng đất phương Nam, trong đó mỗi tư liệu đều có nhiều khơi gợi cho chúng ta về truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất xây dựng bờ cõi và chống ngoại xâm của nhân dân vùng đất phương Nam, nơi từng được Bác Hồ trao tặng danh hiệu Thành Đồng Tổ Quốc qua các thời đại từ khi bắt đầu khai sơn phá thạch cho đến ngày nay.