Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 9 - Quận 8 (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 9 quận 8

Số lượng còn: 2


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 9 - Quận 8 (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 9 quận 8

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Phường 9 là một đơn vị hành chính thuộc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, được hình thành và phát triển gắn liền với công cuộc khai hoang, lập ấp của người Việt ở vùng đất Nam Bộ. Trong suốt chặng đường dài lịch sử, thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia cần cù lao động, biến vùng đất cù lao hoang sơ, sình lầy thành khu đô thị của quận 8.Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930 - 1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân phường 9 đã viết nên những trang sử hào hùng của mình bằng những chiến công anh dũng và kiên cường, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong hơn 30 năm giải phóng, nhân dân hăng say lao động sản xuất, vững bước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, đưa địa phương phát triển một cách toàn diện và vững chắc.