Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 10 - Quận 6 (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận 6

Số lượng còn: 12


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 10 - Quận 6 (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận 6

Số lượng còn: 12


Nội dung giới thiệu
Đảng bộ phường 10 là một Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy quận 6. Từ năm 1975 đến tháng 8 năm 1985 là Chi bộ phường 13. Từ tháng 8 năm 1985 đến tháng 2 năm 1987 là Đảng bộ phường 13 và từ tháng 2 năm 1987 đến nay là Đảng bộ phường 10.Hơn tám mươi năm qua (1930 - 2010), cùng với nhân dân cả nước nói chung và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nhân dân phường 10 quận 6 đã không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thử thách, từng bước phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng cơ sở làm cho bộ mặt kinh tế của phường ngày càng phát triển, chính trị xã hội ngày càng ổn định, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện, các nhu cầu về văn hóa, giáo dục, y tế của nhân dân từng bước được đáp ứng.