Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư

Tác giả: Luật sư Nguyễn Hữu Phước

Số lượng còn: 3


Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư

Tác giả: Luật sư Nguyễn Hữu Phước

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Nói về “Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư”, một trong những đầu sách nổi tiếng của Luật sư Nguyễn Hữu Phước, được đón nhận bởi bạn đọc của nhiều thế hệ khác nhau. Cuốn sách được tác giả viết trong 2 năm (2014-2016), dành cho những bạn đọc là người muốn bước vào nghề luật, muốn trở thành luật sư, muốn khởi nghiệp thành công với nghề luật sư.