Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
Giá ebook: 49,000 VNĐ
Tác giả: Ngọc Trinh
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: Thanh Tiên - Minh họa: Ngọc Trinh
Giá ebook: 17,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình lịch sử các học thuyết chính trị

Tác giả: Đinh Ngọc Thạch - Trần Quang Thái (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 0


Giáo trình lịch sử các học thuyết chính trị

Tác giả: Đinh Ngọc Thạch - Trần Quang Thái (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Cuốn Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn Lịch sử các học thuyết chính trị của sinh viên, học viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn tại trường Đại học Đồng Tháp nói chung, ngành Giáo dục chính trị nói riêng. Đây là công trình được hoàn thiện trên cơ sở bài giảng Lịch sử các học thuyết chính trị đã được sử dụng trong giảng dạy tại trường Đại học Đồng Tháp nhiều năm qua.