Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sổ tay hệ thống cơ điện tử

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Phương - PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh

Số lượng còn: 1


Sổ tay hệ thống cơ điện tử

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Phương - PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Cuốn sổ tay này hy vọng giúp cho người yêu thích và quan tâm đến lĩnh vực cơ điện tử có một tài liệu để tra cứu, tham khảo và tìm hiểu. Nội dung cuốn sách chia làm 10 chương với nội dung phù hợp với chương trình giáo dục và trình độ đào tạo của nhóm ngành cơ điện tử và phù hợp với với sự phát triển trong ngành kỹ thuật và kế hoạch giảng dạy của các trường đại học về chuyên ngành cơ điện tử ở Việt Nam. Trong tài liệu này chú trọng những kiến thức thực tế và lý thuyết, qua đó người đọc có thể ứng dụng những kiến thức đã tiếp thu được vào công việc thực tiễn.