Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 Toàn tập

Tác giả: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

Số lượng còn: 0


Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 Toàn tập

Tác giả: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Office Access 2013 toàn tập nhằm giúp cho người đọc có thể tự học, tự nghiên cứu làm chủ được công việc của mình trong việc thiết lập một chương trình quản lý bằng Microsoft Office Access 2013.