Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Công nghệ chế biến thịt và thủy sản

Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Lực

Số lượng còn: 1


Công nghệ chế biến thịt và thủy sản

Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Lực

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Giáo trình Công nghệ chế biến thịt và thủy sản có nội dung liên quan đến việc chế biến và bảo quản, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất chế biến lương thực, nông sản thực phẩm và thủy sản.

Giáo trình còn hữu ích cho các cán bộ công tác tại các viện nghiên cứu về dinh dưỡng và thực phẩm, các trung tâm tư vấn về sức khỏe cộng đồng, các tổ chức tham gia công tác kiểm tra và quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Giáo trình này nhằm mục đích giúp sinh viên, nghiên cứu viên có những kiến thức cơ bản về nguyên liệu, thành phần, tính chất và những biến đổi hóa lý của thịt gia súc gia cầm và thủy sản trong bảo quản và chế biến; đồng thời xác định được các yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình công nghệ, nhờ đó biết cách nâng cao giá trị của thịt, thủy sản và chất lượng sản phẩm thực phẩm.