Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm xây dựng và phát triển (1990-2015)

Tác giả: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu