Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Bạn cũ (Tạp bút)

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Những bài văn xuôi này ngẫu nhiên nhưnhững câu chuyện ký ức mà tôi còn tìmthấy được từ những trang bản thảo không bị thất lạc và tôi muốn chia sẻ với quí bạn hữu và độc giả...
Thành phố Hồ Chí Minh
4/2016
Phạm Thiên Thư