Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực

Tác giả: ThS. Lê Trường Diễm Trang - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Số lượng còn: 1


Giáo trình quản trị nguồn nhân lực

Tác giả: ThS. Lê Trường Diễm Trang - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ được vai trò then chốt của nguồn nhân lực và hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức, nhóm biên soạn thuộc Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực.

Tài liệu này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức, công cụ, cũng như các kỹ năng cần thiết để tiến hành thu hút nhằm hình thành nguồn nhân lực; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và duy trì nguồn nhân lực cho tổ chức.