Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 2


Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu