Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thuận (1930 - 2010)

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Phú Thuận, Quận 7

Số lượng còn: 1


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thuận (1930 - 2010)

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Phú Thuận, Quận 7

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thuận, Quận 7 đã từ lâu gắn liền với lịch sử truyền thống xã Phú Mỹ, huyện Nhà Bè. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thuận luôn nêu cao truyền thống đấu tranh cách mạng “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975 và cùng cả nước bước vào xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.