Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ Quận 9 (1997 - 2007)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 9

Số lượng còn: 5


Lịch sử Đảng bộ Quận 9 (1997 - 2007)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận 9

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Quận 9 được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1997 theo Nghị định số 03/CP ngày 6 tháng 1 năm 1997 của Chính phủ. Mười năm qua, Đảng bộ quận 9 đã quán triệt và vận dụng đường lối chủ trương của Trung ương và bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy để lãnh đạo, động viên, tổ chức các tầng lớp nhân dân trong quận thực hiện nhiệm vụ chính trị là phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đã tạo ra những bước đột phá trong nhiệm vụ chuyển đổi một vùng đất vốn là những xã nông nghiệp của một huyện ngoại thành, trở thành một quận nội thành của thành phố.