Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ Xã Tân Định (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Định huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 3


Lịch sử Đảng bộ Xã Tân Định (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Định huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Tân Định là xã có bề dày truyền thống cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với đồng bào cả nước, nhân dân xã Tân Định đã một lòng theo Đảng, quyết đấu tranh đến cùng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhiều người con của Tân Định đã anh dũng hi sinh, góp phần tô thắm những trang sử truyền thống tự hào của địa phương.Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước độc lập thống nhất bước vào thời kỳ mới - thời kỳ cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.Sau khi quê hương sạch bóng quân thù, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Tân Định tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng, đoàn kết một lòng, chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Khi đất nước có chiến tranh biên giới, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Tân Định không quản hy sinh, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu vừa phục vụ chiến đấu, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.