Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đảng bộ và nhân dân Xã Tân Hưng - tỉnh Bình Dương (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 1


Lịch sử truyền thống đảng bộ và nhân dân Xã Tân Hưng - tỉnh Bình Dương (1975 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Xã Tân Hưng được thành lập vào ngày 25/10/1975 theo chủ trương giãn dân từ các vùng đô thị đi xây dựng kinh tế mới của Đảng và Nhà nước. Ban đầu xã Tân Hưng thuộc huyện Phú Giáo, đến cuối năm 1976 được nhập về huyện Bến Cát. Người dân sống ở Tân Hưng có gốc gác từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, song tất cả họ đều có một điểm chung là cố gắng phấn đấu để xây dựng quê hương Tân Hưng ngày một khang trang, sung túc hơn. Là một xã có doanh thu chủ yếu từ ngành kinh tế nông nghiệp, phần lớn diện tích đất đai dành cho phát triển nông nghiệp. Cây cao su là nguồn kinh tế chủ lực của địa phương. Nông trường cao su Tân Hưng đóng trên địa bàn xã với diện tích trồng cao su chiếm khoảng 5/6 diện tích tự nhiên của xã. Người dân xã Tân Hưng phần đông làm công nhân trong nông trường, thu nhập tương đối ổn định.