Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân Xã Thái Mỹ (1930 - 2010)

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ huyện Củ Chi

Số lượng còn: 1


Lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân Xã Thái Mỹ (1930 - 2010)

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ huyện Củ Chi

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thái Mỹ lần thứ XI về việc nghiên cứu và biên soạn lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thái Mỹ anh hùng (giai đoạn 1930 - 2010), nổi bật là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới, chế độ mới - chế độ Xã hội chủ nghĩa, Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Thái Mỹ được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2007.Trong quá trình sưu tầm tài liệu lịch sử, đọc và nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, báo cáo qua từng thời kỳ, Ban Biên soạn đã tiếp xúc và ghi lại lời kể của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ cách mạng lão thành. Trên cơ sở đó, Ban Biên soạn đã tổng hợp, đối chiếu và trình bày một cách có hệ thống thành các chương trong cuốn “Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thái Mỹ (1930 - 2010)”.