Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình thực tập điều khiển lập trình

Tác giả: TS. Ngô Văn Thuyên, TS. Trương Đình Nhơn, TS. Nguyễn Phương

Số lượng còn: 3


Giáo trình thực tập điều khiển lập trình

Tác giả: TS. Ngô Văn Thuyên, TS. Trương Đình Nhơn, TS. Nguyễn Phương

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Giáo trình thực tập Điều khiển lập trình (PLC) này được sử dụng cho sinh viên thuộc các chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông và Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa thuộc Khoa Điện - Điện tử của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thời lượng thực hành là 90 tiết theo đề cương chương trình dành cho sinh viên từ khóa 2012.