Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Dương (1945 - 2005)

Tác giả: Quân khu 7 - Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 0


Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Dương (1945 - 2005)

Tác giả: Quân khu 7 - Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, một trong những địa bàn trọng điểm của cả nước trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cam go ác liệt cũng như trong hoà bình xây dựng và phát triển, từ nông thôn đến đô thị, dù đồng ruộng hay trong những cánh rừng bạt ngàn; cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Nhân dân tỉnh Bình Dương qua các thế hệ đều bám đất, bám làng, chủ động xây dựng, lập công xuất sắc, với tinh thần đi đầu, quả cảm; xây dựng nên truyền thống: “Trung dũng, kiên cường - Chủ động, sáng tạo - Đoàn kết - Quyết thắng”.Việc nghiên cứu biên soạn cuốn “Lịch sử Lực lượng Vũ trang Nhân dân tỉnh Bình Dương (1945 - 2005)” có ý nghĩa quan trọng, kịp thời sưu tầm lưu giữ tư liệu, ghi nhớ, tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Nhân dân tỉnh, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các hội Chị, hội Mẹ, các Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cống hiến máu xương cho tỉnh nhà.