Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
Giá ebook: 49,000 VNĐ
Tác giả: Ngọc Trinh
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: Thanh Tiên - Minh họa: Ngọc Trinh
Giá ebook: 17,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình thực hành hóa vô cơ

Tác giả: TS. Hồ Văn Thành - TS. Đặng Thị Quỳnh Lan

Số lượng còn: 2


Giáo trình thực hành hóa vô cơ

Tác giả: TS. Hồ Văn Thành - TS. Đặng Thị Quỳnh Lan

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Đặc trưng của hóa học là khoa học thực nghiệm, giáo trình này cung cấp những nội dung, kiến thức cơ bản về thực hành đại cương hóa vô cơ. Những kiến thức này vừa là cơ sở giúp cho giảng viên làm tốt công tác giảng dạy, hướng dẫn thực hành thí nghiệm; vừa là cơ sở cho sinh viên học và tự nghiên cứu, thực hành bộ môn.