Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình năng lượng và quản lý năng lượng

Tác giả: ThS. Hoàng Trí

Số lượng còn: 0


Giáo trình năng lượng và quản lý năng lượng

Tác giả: ThS. Hoàng Trí

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Giáo trình Năng lượng và quản lý năng lượng được biên soạn dựa trên cơ sở phân tích mô hình CDIO và đề cương của Bộ môn Công nghệ chế tạo máy thuộc Khoa Cơ khí máy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm 2 phần, 3 chương 17 bài.

Nội dung giáo trình được xây dựng dựa trên các giáo trình đã được giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trong và ngoài nước, và một số kiến thức mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.