Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng TP.HCM (tập 1)

Tác giả: Sở VHTT TPHCM Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tập sách “Những Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thành phố Hồ Chí Minh”, như lời tri ân của Lãnh đạo và Nhân dân thành phố đến quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lời thăm hỏi ân cần đến thân nhân các Bà Mẹ trong ngày vui lớn của dân tộc.
Tôi hoan nghênh cán bộ, viên chức Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã nỗ lực sưu tập tư liệu, hình ảnh, biên tập để Thành phố có một ấn phẩm trân trọng tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời thêm nhiều tư liệu rất quý, phong phú, tăng thêm tính chiến đấu và thuyết phục công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng trong Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Chúng ta nguyện làm yên lòng và luôn xứng đáng với hương hồn các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh; dù thử thách đến mấy vẫn quyết tâm xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố xứng danh là Thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, vì cả nước, cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kính chúc quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trường thọ, sống khỏe, sống vui với con cháu, người thân; chúc thân nhân của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc.
--- Trích Lời giới thiệu cuốn sách ---