Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỷ yếu điển hình chi bộ thực hiện tốt chỉ thị số 10-CT-TW và hướng dẫn số 09-HD-BTCTW

Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn Kỷ yếu Điển hình các chi bộ thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Kỷ yếu này giới thiệu những chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền trong 10 năm qua, đồng thời giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị nhằm khẳng định vai trò, vị trí của chi bộ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng thông qua hình ảnh tiền phong, gương mẫu của đảng viên, của việc thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng.

Ban Biên tập xin giới thiệu với các cấp ủy, các tổ chức đảng Kỷ yếu điển hình chỉ bộ thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW giai đoạn 2007 - 2016, xem như là tài liệu tham khảo trong quá trình xây dựng tổ chức đảng tại các chi bộ, đảng bộ.

--- Trích Lời giới thiệu ---