Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài côn lưỡng tiết Nhị Khúc Đả Cẩu

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 1


Bài côn lưỡng tiết Nhị Khúc Đả Cẩu

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Lưỡng tiết côn là một loại vũ khí tự vệ của người xưa, dùng để chống lại các thứ khí giới sắt thép.

Mỗi môn phái đều có cách tập luyện riêng, và bài bản cũng không giống nhau. Nhưng tựu trung các động tác căn bản bao giờ cũng tương tợ nhau.

Bài côn “NHỊ KHÚC ĐẢ CẨU” mà chúng tôi hân hạnh được biết và có dịp trình bày trong tập sách nhỏ này, là một trong những bài côn bao gồm gần như hầu hết các động tac thiết yếu để chiến đấu.