Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Cơ sở ứng dụng Internet Of Things (Thiết Kế Hệ Thống Nhúng)

Tác giả: TS. Phan Văn Ca - ThS. Trương Quang Phúc

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu