Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài quyền Phi Long Quá Hải

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Bài quyền Phi Long Quá Hải

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Sức mạnh của Rồng là tung hoành trong không gian và khắp vùng biển cả. Để nói lên sự oai hùng đó Thiếu Lâm nam Phái có đặt ra bài quyền mang tên PHI LONG QUÁ HẢI.

PHI LONG QUÁ HẢI bao gồm 114 động tác được đánh ra theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc thẳng góc với nhau, trông rất dũng mãnh, chẳng khác nào Rồng đang băng qua biển cả.

Tuy bài quyền có nhiều chỗ hơi khúc mắc, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để diễn tả cho kỳ được, bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh, và bằng cả sơ đồ đường đất, để mọi người đều có thể hiểu được rõ ràng.