Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài côn Song Nhị Khúc Bạt Thảo

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 1


Bài côn Song Nhị Khúc Bạt Thảo

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Bài “SONG NHỊ KHÚC BẠT THẢO” mà chúng tôi trình bày trong tập sách nhỏ này, bao gồm những động tác căn bản của môn Côn Lưỡng Tiết sử dụng hai tay.

Mặc dầu nó có những hạn chế riêng, nhưng cũng không kém phần lợi hại khi chúng ta chịu khó tập luyện cho thật nhuần nhuyễn. Vì đối phương sẽ rất khó thoát, khi hai đòn điêu luyện liên tiếp đến với hắn gần như cùng một lúc.