Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hệ thống các văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế

Tác giả: TS. Hoàng Minh Khôi

Số lượng còn: 12


Hệ thống các văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế

Tác giả: TS. Hoàng Minh Khôi

Số lượng còn: 12


Nội dung giới thiệu

Có thể nói, hệ thống luật và văn bản dưới luật về người chưa thành niên ở Việt Nam là khá nhiều, đa dạng trên các phương diện bảo đảm và bảo hộ quyền của người chưa thành niên, tiếp cận theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới, nhằm tăng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này. Do đó, việc hệ thống và biên soạn Hệ thống các văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế là một công trình chuyên khảo công phu, rất hữu ích cho những ai quan tâm nghiên cứu, cũng như những ai tham gia hoạt động trong các lĩnh vực bảo vệ quyền con người, quyền công dân của người chưa thành niên, với tinh thần thực sự vì “trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai”.

--- Trích Lời Nhà xuất bản ---