Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình máy và xử lý ảnh trong công nghiệp

Tác giả: TS. Lê Mỹ Hà

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu