Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài quyền Võ Hầu Thượng Đảnh

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 2


Bài quyền Võ Hầu Thượng Đảnh

Tác giả: Nhất Phi Kim

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Dường như mọi người đều thích xem, và cũng thích bắt chước những gì của võ hầu, vì hầu rất tài tình, nhưng có vẻ hiền hòa, không hề đe dọa ai. Bởi thế, khi muốn sử dụng “nhu” để thắng “cương”, là người ta phải nghĩ đến “hầu quyền”, mà nghĩ đến “hầu quyền” tức không bao giờ quên được Võ Hầu Thượng Đảnh.

Võ Hầu Thượng Đảnh  hay  Võ Hầu  Leo Thang cũng thế, là một trong những bài nhu quyền cao cấp nổi tiếng của Thiếu Lâm Nam Phái. Nó gồm 180 động tác, thảy đều dịu dàng, uyển chuyển, được đánh ra theo 4 hướng, thẳng góc với nhau, trông rất bay bướm, hấp dẫn, nhưng không kém phần lợi hại.