Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài thơ trên xương cụt

Tác giả: Chinh Ba

Số lượng còn: 12


Bài thơ trên xương cụt

Tác giả: Chinh Ba

Số lượng còn: 12


Nội dung giới thiệu
 Nếu không nặng lòng ưu ái và thiện ý của các anh: Hoài Khanh, Trần Hoài Thư, Nguyên Minh, Nguyễn Lệ  Uyên , Đặng Tiến, Nguyễn Đức Tùng, Nam Dao, Nguyễn Thị Thảo An, Bùi Văn Nam Sơn, Huỳnh Như Phương, Trần Nhã Thụy, Trần Văn Chánh,… bỏ công cho văn chương;
  Nếu không có những bàn tay tài hoa của các họa sĩ: Thái Tuấn, Đinh Cường, Phạm Cung, Hồ Hữu Thủ, Trịnh Thanh Tùng, Hứa Thanh Bình, Tôn Thất Minh, Đỗ Hoàng Tường, Nguyễn Thiên Chương…;
  Và, nếu không có những đôi mắt xanh của các anh Nguyễn Minh Nhựt, Phạm Sĩ Sáu (Nxb. Trẻ); các chị Đinh Thị Thanh Thủy, Trần Thi Anh (Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh), nước chảy đã trôi bóng chữ, dễ gì Bài thơ trên xương cụt trọn vẹn và đẹp đẽ như nó đang là.
  Xin trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng anh em.