Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước

Tác giả: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM - Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM

Số lượng còn: 11


Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước

Tác giả: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM - Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM

Số lượng còn: 11


Nội dung giới thiệu

Với mục đích tổng hợp các tư liệu có giá trị để phục vụ người nghiên cứu và đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chọn lọc, biên tập được hơn 70 bài viết từ hơn 80 bài viết của Hội thảo để đưa vào cuốn sách Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Nội dung cuốn sách được bố cục theo 5 phần: Phần 1: Văn học nghệ thuật - vũ khí đấu tranh; Phần 2: Văn học; Phần 3: Sân khấu; Phần 4: Âm nhạc; Phần 5: Điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc.

--- Trích Lời Nhà xuất bản ---